top of page

Hi, ik ben Paulien 

Gepassioneerd door verbinding op de werkvloer

Mijn missie is om jouw belangrijkste kapitaal, nl de medewerkers in verbinding te laten groeien en bloeien.  Mijn droom is dat iedereen zichzelf kan zijn op het werk en gezien wordt voor zijn/haar talenten.

Ik inspireer en ondersteun leidinggevenden om meer vertrouwen en verbinding te creëren binnen teams.  Dé focus in al mijn trajecten ligt op menselijkheid. Want zeg nu zelf, een sterke leider kan iets wat technologie niet kan en dat is menselijk zijn! 

ZORGEN VOOR ZIJ DIE ZORGEN!
Op kwetsbare momenten in ons leven willen we iemand die ons bijstaat en zijn job met plezier en overgave doet.

Hoe mijn vuurtje voor meer menselijkheid ging  branden...

Als kind ging ik geen gesprek uit de weg en wilde ik altijd begrijpen wat mijn gesprekpartner bedoelde. Als het verbale en non-verbale niet overeenstemde was dit voor mij erg voelbaar. Op school maar ook thuis werd me duidelijk gemaakt dat ik soms maar beter kon zwijgen en 'gehoorzamen' aan de grote mensen (dixit mensen met gezag).

Twaalf jaar geleden ging ik als jonge twintiger aan de slag in de zorgsector. Van meet af aan was ik erg geïnteresseerd hoe mensen zich voelden op het werk. Ik had veel aandacht voor groepsdynamieken binnen één zelfde en verschillende functies. Ik zag onuitgesproken frustraties, ongemotiveerde collega's, langdurige ziekte en personeelsverloop.

Leiding geven aan teams deed ik zoals ik het geleerd had van collega leidinggevenden en ik voelde me weinig vervuld in mijn werk. Toen ik uiteindelijk zelf in een job belandde waar ik me een nummertje voelde en alleen gezien werd voor mijn prestaties kon ik voor het eerst écht de vinger op de wonde leggen. 

Werkgeluk begint daar waar je gezien wordt voor je unieke zelf. 


Ik ging me verdiepen in menselijkheid d.m.v. literatuur, opleidingen en on-the-job trainingen. Ik leerde als leidinggevende om me kwetsbaar op te stellen en stond versteld wat de impact was binnen mijn teams. Mijn leven is nooit meer hetzelfde geweest.

Ik voelde dat ik mijn boodschap verder wilde verspreiden en maakte de keuze om mijn gouden kooi te verlaten. Nu zet ik mij 100% in voor meer menselijkheid binnen de zorgsector. Een prachtige sector, die iedereen in zijn leven nodig heeft en waar iedere zorgverlener het verdient zijn job vol overgave, zonder blokkades te kunnen doen.

bottom of page